CÁCH MẠNG TRẮNG – Số 12 – VỀ NHÀ – COME HOME – Ls. Hoàng Duy HùngCách Mạng Trắng là cuộc cách mạng của tầng lớp trí thức trung lưu, giàu có. Làm cách mạng là mong muốn thay đổi một điều gì chưa hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Họ, những nhà cách mạng thay đổi vận mệnh con người, vân mệnh của chính mình và cho những người thân yêu. Thế ký 20 đã qua là thế kỷ của những nhà cách mạng yêu nước, thương dân nhưng họ thường xuất thân đi làm cách mạng từ tầng lớp trí thức nghèo hay họ là nhân dân lao động đoàn kết lại đứng lên đòi hỏi công bằng và chống lại áp bức bất công giành quyền tự quyết. Ngày nay đã không còn chiến tranh, đất nước thống nhất, điều kiện kinh tế đã giàu có khá hơn xưa nhưng theo đà tiến bộ xã hội, chúng ta cũng phải nghĩ đến việc làm cách mạng. Họ, những người trí thức giàu có, họ đã tìm ra phương cách mới đang nghĩ đến những thay đổi và muốn thực hiện việc đó cho quê hương thân yêu, xứ sở của mình.

“Cách Mạng Trắng” là làm cách mạng trong sáng từ trong con tim, trí não và trong hành động của mình. Việc làm đó cần đến tầng lớp trung lưu giàu có, trí tuệ, tài năng cùng tham gia để lảnh đạo đất nước thì việc làm cách mạng đó mới mong thành công tốt đẹp.

Trong quá khứ hơn 200 năm thành lập nước Mỹ, hiến pháp được viết trên nền tảng của một bộ phận những người giàu có, trí thức riêng biệt của nước Mỹ. Họ thể hiện điều nhân bản đó thật thành công và được thế giới còn lại tôn trọng như hiện nay. Nói khác hơn, việc làm đó cũng là việc làm rất khác với phần còn lại của thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta. Cách Mạng Trắng là cuộc cách mạng của những người yêu nước tại hải ngoại thật thành công muốn mang về những điều tốt đẹp để phục vụ quê hương.

Hiểu đúng vấn đề “Cách Mạng Trắng” là cuộc cách mạng không có nhiệm vụ phải đấu tranh để lật đổ chính quyền sẳn có. Mục đích là họ về Việt Nam như về nhà của mình, thích đươc làm việc và đóng góp để xây dựng quê nhà. Cách Mạng Trắng là những việc làm thật tâm muốn giúp đỡ Việt Nam với những lỉnh vực còn đang yếu kém. Những nhà cách mạng, họ mong muốn Việt Nam vươn lên nhanh hơn, giàu có, hùng mạnh hơn. Họ mong muốn người Việt trên toàn thế giới kết đoàn lại và cùng nhau thay đổi vận mệnh quê hương, dân tộc của mình thật sáng tươi . Ý nghĩ đó là kim chỉ nam, là phương châm là hành động cho cuộc “Cách Mạng Trắng” mà chúng ta phải noi theo.

Cách Mạng Trắng chỉ dùng tình thương để làm khí giới và để an dân. Hiến pháp, luật pháp dựa trên nền tảng nhân đạo, nhân quyền và tự do ngôn luận. Làm như vậy thì “Cách Mạng Trắng” mới là thật là điều văn minh của người Việt. Họ, những người làm cách mang như chỉ muốn dành cho nhau nổi niềm yêu thương chan chứa để xoá bỏ đi những hiềm khích trong ngoài để cùng nhau xây dựng quê hương tươi đẹp của người Việt Nam.

Hùng Nguyễn – March 7, 2019

Nguồn: bgtnation.net

Xem thêm bài viết khác: https://bgtnation.net/am-thuc/