Giải quyết vấn đề mật khẩu tài khoản trong Windows 8 và 8.1

Bài viết này thảo luận về các loại tài khoản đăng nhập trong Microsoft Windows 8 và cách cố gắng đặt lại chúng nếu bị quên hoặc bị mất.
Nhấp vào bên dưới để thay đổi hệ điều hành:

Windows 10
Windows 7

Mục lục:
Các loại tài khoản khác nhau cho Windows 8 là gì?
Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn
Sử dụng đĩa đặt lại mật khẩu để đặt lại tài khoản máy tính cục bộ của bạn
Nếu bạn không có đĩa đặt lại mật khẩu cho tài khoản máy tính cục bộ của mình
Video (Chỉ tiếng Anh) – Đặt lại mật khẩu Windows 8

1: Các loại tài khoản khác nhau cho Windows 8 là gì?
Microsoft đã tạo hai loại tài khoản khác nhau có thể được sử dụng để đăng nhập vào thiết bị Windows 8 hoặc 8.1.

Tài khoản Microsoft là “tài khoản được kết nối” không liên kết với chính thiết bị và tài khoản Microsoft có thể được sử dụng trên bất kỳ số lượng thiết bị nào. Các ứng dụng, cài đặt và dữ liệu của Windows Store có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn đăng nhập thông qua bộ nhớ đám mây. Bạn phải có tài khoản Microsoft để mua ứng dụng từ Windows Store.

Nếu bạn mất hoặc quên mật khẩu tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể khôi phục mật khẩu đó từ bất kỳ thiết bị nào khác có truy cập Internet Cách xóa mật khẩu máy tính

Tài khoản máy tính cục bộ là tài khoản được tạo cho một thiết bị cụ thể. Thông tin được tạo hoặc lưu trữ trong tài khoản này được gắn với máy tính này và không thể truy xuất từ ​​các thiết bị khác.

Nếu bạn mất hoặc quên mật khẩu tài khoản máy tính cục bộ của mình, bạn cần một đĩa đặt lại mật khẩu để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản hoặc tài khoản quản trị viên khác trên máy tính có thể đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không có đĩa đặt lại mật khẩu hoặc tài khoản quản trị viên khác, bạn phải cài đặt lại Windows, điều này sẽ phá hủy mọi dữ liệu bạn có trên máy tính của mình.

Dell khuyến nghị khách hàng nên tạo tài khoản Microsoft cho thiết bị của mình để tránh cài đặt lại hệ điều hành nếu bị mất mật khẩu.

Quay lại đầu trang

Bước 2: Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn
Để đặt lại tài khoản Microsoft của bạn, hãy truy cập trang web Đặt lại Mật khẩu của Microsoft bằng bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Internet. Bạn có thể cần cung cấp một số thông tin bảo mật để đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của tài khoản Microsoft và bạn cũng có thể cần quyền truy cập vào số điện thoại văn bản được sử dụng để tạo tài khoản.

Quay lại đầu trang

3: Sử dụng đĩa đặt lại mật khẩu để đặt lại tài khoản máy tính cục bộ
Nếu bạn đang sử dụng tài khoản máy tính cục bộ và có đĩa đặt lại mật khẩu (Khóa USB), hãy làm theo các bước sau:

Khi đăng nhập vào Windows, nhấn Đặt lại mật khẩu.
Cắm khóa Reset USB.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo mật khẩu.
Đăng nhập bằng mật khẩu mới của bạn.

Lưu ý: Đĩa đặt lại mật khẩu có giá trị đối với tài khoản mà chúng được tạo. Nếu bạn đang sử dụng đĩa đặt lại mật khẩu để khôi phục mật khẩu của mình, bạn không cần tạo đĩa đặt lại sau đó.
Quay lại đầu trang