Ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử0:06 Người có thẩm quyền ký xác thực hồ sơ
0:13 Các bước thực hiện ký xác thực hồ sơ trong trường hợp người ký ĐỒNG THỜI là người tạo hồ sơ
0:21 Demo các bước ký xác thực hồ sơ trong trường hợp người ký đồng thời là người tạo hồ sơ
1:35 Các bước thực hiện ký xác thực hồ sơ trong trường hợp người ký KHÔNG phải là người tạo hồ sơ
1:45 Điền thông tin người ký bộ hồ sơ
2:15 Chuẩn bị hồ sơ
2:30 Người ký (không phải là người tạo hồ sơ) đăng nhập để ký hồ sơ
3:24 Người tạo hồ sơ đăng nhập để nộp hồ sơ đã ký.

Nếu có thông tin cần hỗ trợ về thao tác, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại:1900 9026 hoặc địa chỉ mail: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn.

Artist: Kevin MacLeod –
Life of Riley by Kevin MacLeod :
is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Nguồn: bgtnation.net

Xem thêm bài viết khác: https://bgtnation.net/tong-hop/