Làm thế nào để cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân?Làm thế nào để cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi chuyển sang Căn cước công dân?
Khi sử dụng Căn cước công dân không ít người gặp phiền toái trong các giao dịch có sử dụng giấy tờ ghi số chứng minh cũ (Như: giao dịch với ngân hàng, giao dịch bất động sản và nhiều giao dịch khác nữa). Video này sẽ hướng dẫn làm thế nào để được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
1/Chuyển từ CMND 9 số sang thẻ Căn cước công dân:
Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đối với tất cả trường hợp;
Trường hợp cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, cơ quản quản lý căn cước công dân của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cấp Giấy xác nhận số CMND và trả cho công dân cùng với thẻ Căn cước công dân. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2/ Đối với trường hợp Đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND (mẫu CC13 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2019/TT-BCA);
– Bản sao thẻ Căn cước công dân;
– Bản sao CMND 9 số (nếu có).
Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Xuất trình bản chính thẻ Căn cước công dân để đối chiếu.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả; hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

3/ Mất CMND 9 số
Trường hợp bị mất CMND 9 số khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND 9 số đã mất.

Nguồn: bgtnation.net

Xem thêm bài viết khác: https://bgtnation.net/tong-hop/