Thập Thiện Nghiệp -Mười Nghiệp Thiện .Phần 1.Đọc Truyện Đêm KhuyaLink trọn bộ :

*Mười thiện nghiệp -Phần 1

A. Ba thiện nghiệp của thân:

1) Có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ,sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loại hữu tình.

2) Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy.

3) Từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục, không liên hệ đến dục tình với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa.

B. Bốn thiện nghiệp của khẩu:

1) Có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc,hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì Ông biết”. Nếu biết, người ấy nói: “Tôi biết” , nếu không biết, người ấy nói : “Tôi không biết”; hay nếu không thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy”; nếu thấy,người ấy nói : “Tôi thấy”. Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ,hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì.

2) Từ bỏ nói”hai lưỡi”, tránh xa nói”hai lưỡi”. Nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói với những người kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp,thích thú hòa hợp, nói đến những lời đưa đến hòa hợp.

3) Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói nhu hoà, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy.

4) Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, người ấy nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi.

C. Ba thiện nghiệp của ý:

1) Có người không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng: “Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!”

2) Lại có người không có tâm sân,không có khởi lên hại ý, hại niệm,nghĩ rằng: “Mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán thù,không nhiễu loạn,được an lạc,lo nghĩ tự thân!”

3) Người ấy có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo: “Có bố thí, có kết quả của bố thí,có tế lễ, có cúng dường,các hành vi thiện ác có kết qủa dị thục,có đời này,có đời sau, có mẹ,có cha,có các loại hóa sanh,trong đời có các Sa-môn,Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu,sau khi tự tri,tự chứng lại tuyên bố cho đời này và đời sau”.( trích tại trang thuvienhoasen )

=============================
Nhạc Niệm Phật : NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT -Bản Mới 2018

Link Niệm Phật -Nhạc Niệm Phật :

Link Ca Hát :

Link KINH TRUNG BỘ :

Các Bài Tụng Của Thầy Thích Huệ Duyên :

Chuyện Vãng Sanh VIỆT NAM :

Link Trọn Bộ Tụng Kinh Phật Giáo Nam Tông :

Lá Thư Cực Lạc :

Thầy Trí Thoát tụng Kinh :

Kinh Đọc :

Tụng Kinh- Chú- Sám :
—————————————————————————————————-
+ Đăng ký kênh nhận ngay video mới:

+Facebook :

+ Google + :

Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền , vi phạm Nguyên tắc cộng đồng , xin liên hệ trực tiếp qua email : songtrang1978@gmail.com chúng tôi sẽ xóa video đó .
If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email : songtrang1978@gmail.com

Thiện Thông Minh Thành- Trân Trọng Kính Chào !
———————————————

Nguồn: bgtnation.net

Xem thêm bài viết khác: https://bgtnation.net/tin-hot/