Tiếng Anh lớp 8 – Unit 1: Leisure Activities. || Hướng dẫn trọn bộ sách mềmTiếng Anh lớp 8 – Unit 1: Leisure Activities.
Hướng dẫn sử dụng trọn bộ sách mềm tiếng Anh lớp 8:
————————————————————————–
Xem thêm hướng dẫn sách mềm
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sách mềm:
Tiếng anh lớp 6 trọn bộ 12 unit:
Tiếng anh lớp 7 trọn bộ 12 unit:
Tiếng anh lớp 8 trọn bộ 12 unit:
Tiếng anh lớp 9 trọn bộ 12 unit:
————————————————————————–
Tiếng Anh lớp 1:
Tiếng Anh lớp 2: Macmillan:
ABC:
Tiếng anh lớp 3 trọn bộ 20 unit:
Tiếng anh lớp 4 trọn bộ 20 unit:
Tiếng anh lớp 5 trọn bộ 20 unit:
—————————————————————–
Nếu có thắc mắc gì về bản quyền xin hãy
Liên hệ tác giả: emal: trinhtrongluat@gmail.com
Facebook:
Website:

Nguồn: bgtnation.net

Xem thêm bài viết khác: https://bgtnation.net/giao-duc/