VLOG Nhật Bảnー72: Bổ sung hồ sơ xin “Giấy chứng nhận tư cách lao động”Xin chào mọi người : Giấy chứng nhận tư cách lao động Nhật Bản (就労資格証明書 – Application For Certificate of Authorized Employment) là văn bản Cục Xuất nhập khẩu cấp, công nhận công ty/công việc mới mà bạn sắp làm phù hợp với tư cách lưu trú mà bạn đã được cấp cho công việc trước đó. Có giấy chứng nhận tư cách lao động, bạn sẽ dễ gia hạn visa hơn. Bạn chỉ cần nộp giấy này và những giấy tờ cá nhân như bảng đóng thuế là có thể gia hạn visa một cách tương đối dễ dàng. Đã có nhiều trường hợp trượt visa chỉ vì công việc mới không còn phù hợp với tư cách lưu trú nữa. Tuy nhiên việc xin giấy chứng nhận tư cách lao động cần nộp nhiều lại giấy tờ và phải xét duyệt kỹ lưỡng do vậy nếu bạn không chuẩn bị đủ trong lần đầu tiên thì họ sẽ yêu cầu bạn bổ sung nhiều lần. Dưới đây là những giấy tờ mà bên nyukan chắc chắn sẽ yêu cầu bạn nộp để họ xác nhận. Vì vậy mọi người nên chuẩn bị trước nha!
1.契約機関等に関する届出(すでに提出済みの場合不要)
Khai báo liên quan đến cơ quan ký kết hợp đồng vv…( trường hợp đã nộp thì không cần)
2. 退職証明書;
Giấy chứng nhận nghỉ việc(Công ty cũ đưa cho bạn khi nghỉ việc)
3. 日本語能力の裏付け資料;
Tài liệu đính kèm của năng lực tiếng nhật
4.申請人の1日及び1週間の業務スケジュール ;
Lịch trình làm việc 1 ngày và 1 tuần của người nộp đơn
5. 勤務先との雇用契約書の写し;Bản sao của hợp đồng lao động với nơi làm việc .
  B Bản sao của giấy thông báo lương 辞令・給与辞令
  C Bản sao của giấy báo đậu採用通知書
6.平成30年分の法定調書合計表の写し(会社が税務署に提出するもの)
Bản sao bảng tổng hồ sơ pháp lý của năm Heisei 30 ( Bản mà công ty nộp cho cơ quan thuế)
7. 雇用先のパンフレット;
Giấy tờ, pamphlet giới thiệu công ty
8.従業員リスト(外国人;氏名、国籍、在留カード番号、在留資格、担当者)
Danh sách nhân viên ( Người nước ngoài; Họ tên, quốc tịch, Số thẻ cư trú, Tư cách cư trú, Người đảm nhiệm)
9.申請人の派遣に係る個別契約書の写し;
Bản sao hợp đồng cá nhân liên quan đến việc phái cử người nộp đơn
10. 勤務先の会社登記簿謄本;
Bản ghi đăng ký doanh nghiệp
11.  勤務先の計算文書の写し;
Bản sao của bảng quyết toán 決算書 năm gần nhất(Nếu là công ty mới thành lập thì nộp giấy kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo)
12.勤務先での具体的な活動内容を説明する雇用先からの文章
*業務が複数ある場合はそれぞれの割合も説明お願います。
Đoạn văn từ nhà tuyển dụng giải thích cụ thể nội dung hoạt động tại nơi làm việc.
* Nếu có nhiều nghiệp vụ , vui lòng giải thích tỷ lệ từng nghiệp vụ

Nguồn: bgtnation.net

Xem thêm bài viết khác: https://bgtnation.net/tong-hop/